Porodné

Porodné - touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč.

zdroj: www.mpsv.cz

Další dávky sociální podpory

reklama
Copyright © Výplaty.cz 2012
tvorba www stránek People For Net a.s.
Porodné
reklama
reklama