Průměrná výše platu

ISPV - Informační systém o průměrných výdělcích

Aktuální průměrná výše platu podle zaměstnání za 1. pololetí 2014

Hrubé měsíční mzdy podle věkových kategorií (mzdová sféra)

věkových kategoriíPřepočítaný počet zaměst.MediánDiferenciacePrůměr
D1Q1Q3D9
tis. osobKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měs
do 20 let2.9 15368 9944 12252 18380 22226 15695
20 - 29 let472.2 19865 11665 15193 25726 33371 21748
30 - 39 let797.6 22980 11816 16423 32450 47137 28190
40 - 49 let776.0 22156 11637 15951 30516 44871 28078
50 - 59 let626.5 21516 11685 15755 29006 40855 26001
60 a více let174.2 22382 11625 16532 30996 44847 27521
CELKEM2849.4 21773 11696 15896 29809 42416 26557

Hrubé měsíční mzdy podle vzdělání (mzdová sféra)

vzděláníPřepočítaný počet zaměst.MediánDiferenciacePrůměr
D1Q1Q3D9
tis. osobKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měs
Základní a nedokončené164.4 16479 10118 12523 21418 26356 17712
Střední bez maturity1115.1 19244 11128 14462 24557 30659 20393
Střední s maturitou a vyšší odborné1004.5 23075 12528 17086 30890 41453 26324
Vyšší odborné a bakalářské87.5 26951 15305 20334 36731 52211 32437
Vysokoškolské387.7 36389 18564 25494 54015 85849 48392
Neuvedeno90.2 18070 10147 12638 24289 34684 21940
CELKEM2849.4 21773 11696 15896 29809 42416 26557

Hrubé měsíční mzdy podle zaměstnání (mzdová sféra)

zaměstnáníPřepočítaný počet zaměst.MediánDiferenciacePrůměr
D1Q1Q3D9
tis. osobKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měs
D Manuální pracovníci1520.0 18760 10981 14095 24009 29915 19859
T Nemanuální pracovníci1302.3 27105 14179 19767 38638 57049 34321
Relace D/T (%)  69.0 77.0 71.0 62.0 52.0 58.0
CELKEM2849.4 21773 11696 15896 29809 42416 26557

Hrubé měsíční mzdy podle pohlaví (mzdová sféra)

pohlavíPřepočítaný počet zaměst.MediánDiferenciacePrůměr
D1Q1Q3D9
tis. osobKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měs
M Muž1714.4 23678 12533 17768 32307 46667 29290
Ž Žena1135.0 18939 11059 14021 25717 35710 22430
Relace Ž/M (%)  80.0 88.0 79.0 80.0 77.0 77.0
CELKEM2849.4 21773 11696 15896 29809 42416 26557

Hrubé měsíční mzdy podle věkových kategorií (platová sféra)

věkových kategoriíPřepočítaný počet zaměst.MediánDiferenciacePrůměr
D1Q1Q3D9
tis. osobKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měs
do 20 let0.1 9769 8512 8789 11509 14888 10858
20 - 29 let58.2 21130 13556 16700 24549 28457 21255
30 - 39 let134.5 23902 15063 19814 28991 35591 25296
40 - 49 let182.2 24702 13990 19766 30239 37909 26200
50 - 59 let183.9 25356 13547 19533 30207 38461 26371
60 a více let51.1 26328 14341 20050 32701 43524 28410
CELKEM610.1 24368 14002 19282 29554 37319 25762

Hrubé měsíční mzdy podle vzdělání (platová sféra)

vzděláníPřepočítaný počet zaměst.MediánDiferenciacePrůměr
D1Q1Q3D9
tis. osobKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měs
Základní a nedokončené22.7 12779 9441 11009 16065 19522 13877
Střední bez maturity89.3 15663 11028 12631 19219 23280 16517
Střední s maturitou a vyšší odborné240.8 23969 16427 20431 28427 33382 24666
Vyšší odborné a bakalářské58.0 25916 18508 21845 31564 37939 27313
Vysokoškolské175.9 28437 22463 25008 36906 48999 33144
Neuvedeno23.3 23530 16191 20436 27040 32539 24533
CELKEM610.1 24368 14002 19282 29554 37319 25762

Hrubé měsíční mzdy podle zaměstnání (platová sféra)

zaměstnáníPřepočítaný počet zaměst.MediánDiferenciacePrůměr
D1Q1Q3D9
tis. osobKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měs
D Manuální pracovníci124.7 14887 10705 12084 18916 24492 16424
T Nemanuální pracovníci485.4 25882 18650 22209 31113 39240 28162
Relace D/T (%)  58.0 57.0 54.0 61.0 62.0 58.0
CELKEM610.1 24368 14002 19282 29554 37319 25762

Hrubé měsíční mzdy podle pohlaví (platová sféra)

pohlavíPřepočítaný počet zaměst.MediánDiferenciacePrůměr
D1Q1Q3D9
tis. osobKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měsKč/měs
M Muž208.6 26529 16106 21287 33493 42739 28969
Ž Žena401.5 23457 13210 18309 27822 33955 24096
Relace Ž/M (%)  88.0 82.0 86.0 83.0 79.0 83.0
CELKEM610.1 24368 14002 19282 29554 37319 25762

Vysvětlení použitých statistických charakteristik

  • D1 - První decil je hodnota, pod kterou leží 10% nejnižších hodnot sledovaného znaku.
  • Q1 - První kvartil je hodnota, pod kterou leží 25 % nejnižších hodnot sledovaného znaku.
  • Medián - Medián je hodnota uprostřed vzestupně uspořádané řady hodnot sledovaného znaku, polovina hodnot je nižší než medián a druhá polovina je vyšší než medián.
  • Q3- Třetí kvartil je hodnota, nad kterou leží 25 % nejvyšších hodnot sledovaného znaku.
  • D9 - Devátý decil je hodnota, nad kterou leží 10% nejvyšších hodnot sledovaného znaku.
  • Průměr - Průměr je počítán jako vážený (případně nevážený) aritmetický průměr sledovaného znaku.

zdroj: www.mpsv.cz

Výplaty.cz  >  Průměrná výše platu
reklama
Copyright © Výplaty.cz 2012
tvorba www stránek People For Net a.s.
reklama
Průměrná výše platu
reklama
reklama