Výplatní páska - vzor

Co má obsahovat výplatní páska?

Každý zaměstnanec,který je u zaměstnavatele v pracovním poměru, má za každou vykonanou práci právo na mzdu. Mzda se vyplácí ve výplatním termínu uvedeném v pracovní smlouvě. Při vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci výplatní pásku obsahující veškeré údaje týkající se jednotlivých složek mzdy, provedených srážkách a o celkové ceně práce.

Základní pojmy na výplatní pásce

Tarifní mzda

Mzda, kterou má zaměstnanec sjednanou v pracovní smlouvě .

Základní mzda

Základní mzda je (tarifní mzda / počet pracovních dnů x počet odpracovaných dnů)

Hrubá mzda

Hrubá mzda je základní mzda + pohyblivá složka (odměny, náhrady za dovolenou, PN)

Dílčí základ daně

Dílčí základ daně je (hrubá mzda - pojistné uhrazené zaměstnancem)

Zdanitelný základ

Zdanitelný základ je (dílčí základ daně - odpočitatelná položka, tzv.. Nezdanitelná část základu daně)

Záloha na daň

Záloha na daň je výše daně z příjmu, kterou hradí zaměstnanec ze svých příjmů

Čistá mzda

Čistá mzda je (hrubá mzda - pojistné zaplacené zaměstnancem - sražená záloha na daň)

Cena práce

Cena práce je (hrubá mzda zaměstnance + odvody, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel)

Výplatní páska musí obsahovat

 • Jméno zaměstnance a název zaměstnavatele
 • Období (měsíc a rok za které je mzda vyplacena)
 • Počet dnů dovolené za příslušný rok, počet dnů dovolené za minulý rok počet dnů vyčerpané dovolené, zůstatek dovolené
 • Tarifní mzdu
 • Úpravu základu daně (nezdanitelnou část základu daně)
 • Počet odpracovaných dnů a hodin, počet odpracovaných svátků, nočních změn a pohotovosti
 • Základní mzdu
 • Náhradu za čerpání dovolené (výpočet z průměrné hodinové mzdy za poslední 3 měsíce)
 • Náhradu za noční směny, svátky (počet odpracovaných hodin přes svátky), pohotovost v soboty a neděle
 • Osobní ohodnocení, prémie a odměny
 • Hrubou mzdu
 • Výpočet odvodů za příslušné pojišťovny placené zaměstnavatelem
 • Výpočet odvodů za příslušné pojišťovny placené zaměstnancem
 • Zálohu na daň ze mzdy
 • Čistou mzdu
 • Srážky ze mzdy (obědy, záloha nebo jiné srážky)
 • Daňový bonus (na každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti)
 • Cenu práce
 • Částku na účet (čistý příjem - srážky + daňový bonus)
Výplaty.cz  >  Výplata mzdy  >  Výplatní páska - vzor
reklama
Copyright © Výplaty.cz 2012
tvorba www stránek People For Net a.s.
Výplatní páska - vzor
reklama
reklama